Cierpliwe stosowanie alkomatu krok po kroku.

Po pierwsze - nie możemy rozpocząć badania alkomatem natychmiast po spożyciu alkoholu. Trzeba najpierw poczekać 20 minut na to, by całość spożytej substancji przeszła z żołądka w obiegu krwi. Najszybciej alkohol zaczyna przepływać we krwi po mniej więcej 30 minutach od dostarczenia do organizmu. Poza tym, resztki alkoholu zalegające między zębami, na ustach, kubkach smakowych charakteryzują się w pierwszej chwili większym stężeniem od resztek z płuc. Widać zatem, że maksymalny zasięg sensora liczącego zazwyczaj 4 promile jest przekroczony i to w kilkudziesięciokrotnym stanie! Taki rezultat może doprowadzić do uszkodzenia alkomatu, a także do przypalenia struktury sensorycznej. 20 minut jest potrzebne do tego, by zneutralizowaniu zostały poddane cząsteczki etanolowe wchodzące w skład resztek. Warto przed badaniem dokładnie przepłukać usta zimną wodą. Sensory w wielu alkomatach są też bardzo czułe na szereg substancji nikotynowych, farmaceutycznych oraz spożywczych. Na szczęście ludzka ślina neutralizuje większość pozostałości w ustach w ciągu kwadransa.

Cierpliwe stosowanie alkomatu


Przed badaniem alkomatem warto sprawdzić stan baterii. Przez zbyt słabe baterie sensor może mieć spore problemy z nagrzaniem się, przez co próba odczytania wyniku badań może się nam nie udać. Akumulatorki po pewnym czasie mają także obniżoną pojemność. Na zawyżenie wyników badań wpływają różne reakcje fizjologiczne, np. czkawki, kaszel, skaleczenia w jamie ustnej. Ci, którzy na co dzień zmagają się z problemami metabolizmu cukrów mogą mieć zbyt dodatnie wyniki, nawet wtedy, gdy alkohol nie jest spożywany w ogóle. Pozostałości alkoholowe w komórce pomiaru, które pozostały po poprzedniku przeprowadzającym badanie przed nami najłatwiej usunąć poprzez zwyczajne wciągnięcie powietrza. Jeśli temperatura naszego ciała wzrośnie o jeden stopień, co może być spowodowane nie tylko chorobą, ale także wysiłkiem fizycznym, przyczynia się to do wzrostu zawartości alkoholu w organizmie o 7% w stosunku do sytuacji, gdy temperatura ciała jest normalna! Poprzez szybkie i bardzo głębokie oddechy zaniża się rezultaty o 15%, a wzmożony wysiłek w postaci długiego biegu może obniżyć wyniki nawet o jedną czwartą! Alkohol przechodzi do krwi w pół godziny po spożyciu, ale jeżeli piciu towarzyszy także obfite jedzenie, proces ten trwać może trochę dłużej. Może dojść do tego, że badanie po godzinie od wypicia alkoholu nie będzie przynosiło jednoznacznego wyniku, ponieważ alkohol będzie do krwi cały czas dostarczany, przez co wynik ulegać będzie ciągłym zmianom. Prawidłowa praca z alkomatem nie powinna trwać dłużej, niż 3 minuty. Zawartość substancji alkoholowej można ocenić po co najmniej trzech próbach badania.

Sensory, w które wyposażone są alkomaty charakteryzują się niezwykłą delikatnością. Reagują na zawahania temperatur oraz wilgotność powietrza. Rozkalibrowanie następuje najczęściej na skutek istnienia źródła ciepła w sąsiedztwie, a także w razie obecności substancji szkodliwych i toksycznych w powietrzu. Specjaliści przekonują, że kalibrować należy alkomaty przynajmniej raz na pół roku lub co 300 prób dokonania pomiarów.