Czym są alkomaty i jak działają?


Nie wynaleziono do tej pory bardziej sprawdzonego urządzenia w kwestii profilaktyki antyalkoholowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Alkomaty służą nam po to, by pokazać, gdzie kończy się granica dopuszczalnej normy stężenia substancji w organizmie. Praca alkomatu ma wpłynąć automatycznie na pracę naszego rozsądku oraz kształtowanie instynktu samozachowawczego. Powietrze wdmuchiwane przez ustnik do mechanizmu uderza w specjalnie wmontowany wewnątrz gadżetu czujnik, a potem zostaje poddane analizie, dzięki czemu po chwili możemy zaobserwować wynik badania. Czujniki funkcjonujące na co dzień w alkomatach możemy podzielić na 3 podtypy:
- półprzewodnikowe
- elektrochemiczne
- spektrofotometryczne

Alkomaty

Alkomaty typu elektrochemicznego na szczęście cechuje większa odporność na wady, które przyległy przez lata do alkomatów półprzewodnikowych. Skala błędów przy badaniach dokonywanych za ich pomocą dochodzi tylko do 10 procent. To jednak orientacyjna wartość, prawdopodobieństwo popełnienia błędu może być większe. Na jakość badania wpływ może mieć także wielkość alkomatu. Najbardziej sprawdzonych urządzeń używa policja, tutaj nie ma miejsca na żadne uchybienia. Alkomaty policyjne są najbardziej sprawdzone. Podobnego typu urządzeń używa się także dla sądów w ramach ustalania dowodów nietrzeźwości na procesach. Takie alkomaty nazywamy zresztą „dowodowymi”.

W tym miejscu nie możemy zapomnieć o alkomatach spektrofotometrycznych. Stanowią one osobna grupę sprzętu działającego z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. Duże znaczenie dla badania ma tutaj działanie podczerwieni. Badanie przeprowadzane jest w postaci zaawansowanego procesu fizycznego. Te urządzenia mają ogromnie wysoką cenę, ale nie można się temu dziwić, skoro uznane są już od bardzo dawna za bezbłędne. Czujnik ilości wdmuchanego powietrza w tego typu alkomacie uważany jest za obowiązkowy. Minimalna wartość potrzebna do badania to 1,2 litra próbki. Niepełna wartość pokaże niepełny wynik, bardzo zaniżony. O wszelkie inne zagadnienia dotyczące alkomatów spektrofotometrycznych warto pytać sprzedawców i konsultantów na miejscu zakupu.

Dobry jakościowo oraz sprawdzony alkomat samoistnie rozpoczyna pomiary, gdy odpowiednia wartość próbki zostanie wprowadzona do mechanizmu. Za dodatkową opcję w alkomatach uznać także można tzw. funkcję przeprowadzania badań pasywnych. Jest to proces nieco odwrotny do badania aktywnego opisanego wyżej, gdy określone wartości muszą zostać wprowadzone do alkomatu z określoną intensywnością. Funkcja pasywna istnieje po prostu po to, aby poddawać badaniu mniejsze próbki. Pobiera się je poprzez umieszczenie alkomatu tuz pod ustami badanego. Nie zobaczymy ilości alkoholu gromadzącego się we krwi, ale będzie można przynajmniej zobaczyć, czy wypicie alkoholu pozostawiło po sobie jakikolwiek ślad.

Alkomaty to już nie tylko standardowe urządzenia łatwe do przechowania w przegrodzie samochodu, torebce lub plecaku. Zaskakujące może się wydawać zastosowanie wszelkich alkomatów barowych w miejscach, gdzie odbywają się częste spotkania towarzyskie. Alkomaty te umieszczone są na ścianach i za pomocą żetonów można dokonać badań, jeśli odczuwa się taką potrzebę. Dowodzi to coraz większej społecznej świadomości na temat zagrożeń płynących ze strony braku profilaktyki na tematy związane z ruchem drogowym oraz naszym bezpieczeństwem.