Wpływ sensorów na działanie alkomatów.

 Mechaniczna obróbka powietrza wprowadza do strefy pomiaru daną ilość wydychanego powietrza. Etanol powoduje indukcję prądu, albo też wpływa na zmianę rezystancji półprzewodnikowej. W dalszej kolejności porównywane są wartości prądu z danymi wzorcowymi. Następuje automatyczne przeliczenie, czego następstwem są dane pokazujące się na skali podziałki lub wyświetlaczach. Sensor ma tutaj ogromne znaczenie, bo od niego zależy, czy pomiar będzie dokładnie odzwierciedlał stan rzeczywisty. Sensory podstawowo dzielimy na półprzewodnikowe, elektrochemiczne oraz spektrofotometryczne.

Badanie alkomatem

W pierwszym typie alkomatu utlenienie się alkoholu prowadzi do wzrastania zdolności przewodzenia półprzewodnika. Tego typu sensory odbierają czule także wpływ innych substancji oprócz alkoholu. Należą do nich nikotyna, substancje znajdujące się w lekarstwach dla chorych na cukrzycę, składniki jedzenia i napoi, które zniekształcą otrzymany wynik. Rozwiążemy problem, płucząc usta przed dokonaniem każdego badania. Powodzenie alkomatów z sensorami półprzewodnikowymi tłumaczy się tym, iż cena w znacznym stopniu pokrywa się z jakością tych sprzętów. Są to najtańsze modele alkomatów.

W sensorach elektrochemicznych etanol ulega utlenieniu na skutek działania związków chemicznych. Są to najczęściej dwuchromiany potasowe i nadmanganiany potasowe. Alkohol w procesie zmienia się w octowy kwas, przez co elektrony zaczynają pracować i wytwarza się prąd. Jego wartość jest proporcjonalna do stężenia alkoholu, który się wydycha. Sensor reaguje jedynie na alkohol. Inne substancje nie są w stanie zaszkodzić jakości i wartości stosowanego pomiaru. Wielu dystrybutorów w trosce o sprzedaż jak największej ilości alkomatów tego typu zaświadcza, że są one takie same pod względem jakości, jak te stosowane oficjalnie przez Policję. To kłamstwo, ponieważ sensory w alkomatach policyjnych wyróżniają się większym stopniem zaawansowania konstrukcji oraz pracy. Alkomaty policyjne są poza tym znacznie droższe.

W sensorach spektrofotometrycznych bardzo ważnym czynnikiem rzutującym na poziom badania jest podczerwień. Mierzy się wartość, gdzie związki chemiczne dopuszczają do siebie promieniowanie podczerwieni na długim dystansie. Absorbcja wywołana poprzez działanie podczerwieni przez określoną substancję może się zwiększyć przy nasileniu ruchu obrotowego oraz wibracji. Absorbcję mierzy się i przelicza na wartość stężenia alkoholu. Te sensory są obecne tylko w alkomatach przeznaczonych do pracy w zawodzie Policjanta, a także instytucje sądownicze. Forma tych alkomatów jest stacjonarna.

Przyszłość alkomatów jako towarów opartych na bazowaniu na nowoczesnych technologiach rysuje się bardzo obiecująco. Naukowcy z różnych krajów wciąż szukają sposobów na to, jak usprawnić dodatkowo pracę alkomatów.W tej chwili trwają jeszcze prace nad konstruowaniem alkomatów, za pomocą których możliwe będzie zbadanie poziomu alkoholu w organizmie już za pomocą dotyku, bez konieczności stosowania tradycyjnych metod wydychania powietrza. Z pewnością przyszłość pod tym względem jeszcze nie raz nas zaskoczy.